Logo KIJC Main KIJC         Welkom op de site van de Klundertse IJsclub!
                    - opgericht december 1906 -Volgens de overlevering is de Klundertsche IJs Club (K.IJ.C.) opgericht in december 1906 door de heren Elewout, Visser en Vriends. Zij zouden waarschijnlijk heel trots zijn geweest op het voortbestaan in 2011 met meer dan 1000 leden!

Het oudste, beschikbare, document inzake onze club dateert van 5 december 1925. In deze brief geeft de gemeente Klundert toestemming om het vaarwater "De Toekomst" te gebruiken. Opvallend is dat deze brief is ondertekend door iemand van N.V. Houthandel, voorheen Joh. v.d. Made. Zeker even interessant is de offerte aan de secretaris van K.IJ.C. in 1927 betreffende enkele medailles en insignes.
In 1929 werd de ledenvergadering gehouden in de voormalige Openbare Lagere School. Hiervoor moest de club 2 gulden 50 betalen. De Provincie Noord-Brabant geeft in 1935 onze club toestemming om zwak alcoholische dranken te schenken. Daarnaast overweegt de club gaslampen aan te schaffen.

Meubelfabriek De Maas geeft in 1942 toestemming aan de club om op het Verlaat te mogen schaatsen mits alle personeelsleden van de fabriek gratis toegang hebben. Volledigheidshalve wordt een lijst van alle 60 medewerkers bijgeleverd welke een toegangskaart hebben gekregen van directeur J. van Bommel. In 1956 wordt het 50 jarig bestaan gevierd. Voorzitter was in die tijd C. Korteweg-Maris en er was het kapitale bedrag van 1500 gulden in kas.

De jaren 60 met een aantal strenge winters waren een vast recept voor veel wedstrijden en kampioenschappen op het ijs. De faam van Ab Lokers werd bijvoorbeeld gevormd in die tijd. Ook in de jaren 80 werd er voor het kampioenschap gereden en hadden we Herman en Fred van Wiltenburg. In de jaren 90 waren er weinig winterperiodes met geschikt ijs. In die periode werden door onze club ook alternatieve activiteiten georganiseerd zoals een skeelertocht en een jaarlijkse uitstap naar bijvoorbeeld Holliday On Ice of overdekte ijsbaan.

In de meer recente periode 2000 - 2011 hebben we wel een aantal malen het geluk gehad van natuurijs. In deze periode is ook veel geinvesteerd in ons materiaal zoals een brandweerpomp, geluidsinstallatie en een quad met sneeuwschuiver. Daarnaast werd in december 2006 het honderdjarige bestaan van de club gevierd. Voor deze gelegenheid is toen de eeuwkrant uitgegeven.

De Klundertse IJsclub kent een mooie historie. Het is aan ons om ook een mooie toekomst te hebben (met enige hulp van moeder natuur) ....

Site hosted by in2documents BV Klundert