Logo KIJC Main KIJC         Welkom op de site van de Klundertse IJsclub!
                    - opgericht december 1906 -Jaarlijkse ledenvergadering Klundertse IJsclub
    Datum en tijd: 16 januari 2015, aanvang 19:30
    Opmerking: Toegankelijk voor alle leden.
    Locatie: Het Parochiehuis, Oosterstraat te Klundert

Jaarlijkse ledenvergadering Klundertse IJsclub
    Datum en tijd: 27 december 2013, aanvang 19:30
    Opmerking: Toegankelijk voor alle leden.
    Locatie: Het Parochiehuis, Oosterstraat te Klundert

Jaarlijkse ledenvergadering Klundertse IJsclub
    Datum en tijd: 3 januari 2013, aanvang 19:30
    Opmerking: Toegankelijk voor alle leden.
    Locatie: Het Parochiehuis, Oosterstraat te Klundert
    Zie "Notulen ledenvergadering."

Jaarlijkse ledenvergadering Klundertse IJsclub
    Datum en tijd: 23 december 2011, aanvang 19:30
    Opmerking: Toegankelijk voor alle leden.
    Locatie: Het Parochiehuis, Oosterstraat te Klundert

Schaatsavond IJsbaan Breda
    Datum en tijd: 11 maart 2011 van 19:15 - 22:30
    Opmerking: Toegankelijk voor alle leden.
    Locatie: IJsbaan Breda
    Klik hier voor een kort verslag.

Jaarlijkse Ledenvergadering KIJC
    Datum en tijd: 29 december 2010
    Parochiehuis Klundert
    Klik hier voor de notulen.

Site hosted by in2documents BV Klundert